top of page
Murárske a maliarské práce
  • výstavba (murovanie) priečok;

  • armovanie stien sieťkou;

  • stierky a omietky;

  • sadrokartóny a konštrukcie suchej výstavby;

  • obklady a dlažby;

  • fasády a zateplenia;

  • potery;

  • nivelácia podlahy;

bottom of page