top of page

Rekonštrukcia bytov a domov

Našou základnou víziou podnikania v tejto oblasti je poskytovanie kvalitnej rekonštrukcie "všetko pod jednou strechou". Mnohokrát sme sa u našich klientov stretli s otázkou nadväznosti jednotlivých prác a to nielen časovej. Kvalita jednotlivých prác predchádzajúcich remeselníkov často nepostačovala na korektné dokončenie prerábky. Zákazník však už remeselníka vyplatil a ten už nebol ochotný vrátiť sa a chyby po sebe odstrániť alebo nebolo možné dopátrať sa vinníka, keďže sa na rekonštrukcii podieľalo viac partií a nikto nebol ochotný prevziať zodpovednosť. Ostávali len dve možnosti: zaplatiť znovu alebo naučiť sa s tým žiť. Aby sme svojich klientov uchránili od podobných scenárov, rozhodli sme sa rozšíriť svoje portfólio prác tak, aby sme pokryli čo najväčšie množstvo v čo najväčšej kvalite. Zároveň je to pre zákazníka produkt navyše, pretože sa nemusí starať o hľadanie viacerých majstrov, zosúladenie jednotlivých prác, čím šetrí hlavne nesmierne dôležitý čas, no najmä vie, že zodpovednosť za kvalitu a záruku od nás dostane bez výhovoriek. Preto svojim zákazníkom ponúkame najmä tieto činnosti a práce s tým súvisiace

  • Kompletné prerábky bytových jadier: vrátane elektroinštalácie a vodoinštalácie

  • Omietky a maľovanie

  • Tapetovanie

  • Brúsenie a lakovanie parkiet

  • Pokládka podlahových krytín

  • Montáž kuchynských liniek so zapojením spotrebičov

  • Montáž nábytku a svietidiel

  • a iné...

bottom of page